תורה - בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים
 
נביאים - יהושוע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגיי, זכריה, מלאכי
 
כתובים - דברי הימים, תהילים, איוב, משלי, רות, שיר השירים, קוהלת, איכה, אסתר, דנייאל, עזרא / נחמיה
 
סדר הקריאות בבתי הכנסת, הערות בהכנה


תורה נביאים וכתובים

בכתיב המסורה מנוקד

לפי הכתר וכתבי היד הקרובים לו

מהדורת אייר התשע"ב

© 2012 כל הזכויות שמורות למכון ממרא

רחוב חיים ויטל 12, ירושלים 95470  (02-652-1906)

 


www.BeneYisrael.com